CV

Født 29. februar 1952 og familiefar til fire børnebørn. Har siddet i Lemvig Byråd i mere end 20 år og været centerchef i Tangsø Centret i cirka 17 år.

Politiskkarriere

2016 – Medlem af Folketinget
Dyrevelfærdsordfører, Fiskeriordfører, Idrætsordfører, Energi- og forsyningsordfører, Landbrugs- og fødevareordfører, IT- og teleordfører, Ordfører for kommunalpolitik og Ordfører for landdistrikter og små-øer
1998 – Lemvig Byråd
Medlem af Lemvig Byråd
Poster: Medlem af økonomiudvalget, Formand for 
Social- og Sundhedsudvalget

Erhvervserfaring

1997 –  Tangsø Invest
Direktør
2000 – 2017 Tangsø Centret
Centerchef
2006 –
2014
Lemvig Gymnasium
Medlem af bestyrelsen
2010 –
2017 
Ankestyrelsen
Lægdommer

Uddannelse

  Byggeteknikker

Frivilligt arbejde 

Aktiv del i det lokale foreningsliv. Har været håndboldtræner i en årrække og idrætsleder i mange forskellige foreninger.